Основен / Хепатит

Етилов алкохол в черния дроб

Хепатит

Етиловият алкохол се абсорбира почти изцяло от стомаха и тънките черва в порталната система на кръвообращението и бързо достига до черния дроб. Около 95% от прилагания алкохол се окислява в черния дроб, а останалите 5% се екскретират непроменени с урината и издишания въздух. По този начин, черният дроб е единственият орган, който може ефективно да освободи тялото от излишния етанол. Скоростта на превръщане на етанола в черния дроб до крайните продукти - въглероден диоксид и вода - е 0,1 g чист алкохол на килограм телесно тегло на час, т.е. около 7–8 g на час. По този начин, черният дроб на възрастен с маса от 70-80 кг при максималното напрежение на техните метаболитни способности може да неутрализира до 180 г алкохол, произвеждайки около 1400 ккал.

В черния дроб етанолът първо се превръща в оцетна киселина (ацетат), който, когато се комбинира с коензим А, образува ацетил-коензим А. След това оцетната киселина в ацетил-коензим А се окислява в цикъла на Кребс до въглероден диоксид и вода.

Обмяната на алкохол в черния дроб се извършва от няколко ензимни системи, от които основната роля играе системата на алкохолната дехидрогеназа (ADH) в цитозола на чернодробната клетка. Наличието на ADH в човешкия черен дроб се дължи на факта, че при нормални условия се произвеждат малки количества алкохол от бактериите на тънките черва. Разграждането на алкохола в черния дроб преминава през няколко етапа (фиг. 17). Първоначално, под въздействието на ADH, етанолът се окислява до много токсично междинно съединение ацетал-дехид с освобождаването на водород. Коензимът на тази реакция е NAD. Чрез добавяне на водород, отделен от молекулата на етанол, NAD се редуцира до NADH (намален NAD):
СН3СН3HE + OVER. CH3CHO + NADH + H + (1)
Полученият ацеталдехид от своя страна се окислява в митохондриите на хепатоцита до оцетна киселина (ацетат) с участието на ензима ацеталдехид дехидрогеназа (ACDG). Коензимът на тази реакция също е НАПРЕД:
СН3CHO + OVER. CH3COOH + NADH (2)
Повече от 90% от ацетата в състава на ацетил-коензим А се окислява допълнително в цикъла на трикарбоксилната киселина на Кребс и в дихателните вериги на митохондриите до въглеродна киселина и вода.

И в двете реакции на окисление (1,2), NAD се консумира и NADH се натрупва в черния дроб. В резултат на това се увеличава съотношението NADH: NAD в чернодробните клетки. Дългосрочната промяна в това съотношение по време на окислението на големи количества алкохол води до значително намаляване на редокс капацитета на черния дроб и неблагоприятно влияе върху хода на много метаболитни процеси в хепатоцитите, особено метаболизма на мазнини и въглехидрати.

Фиг. 17. Схема на окисление на етилов алкохол в черния дроб

Увеличеното образуване на ацетил-коензим А по време на окислението на големи количества алкохол води до увеличаване на синтеза на мастни киселини, произведени от това съединение, и когато NADH се натрупва в черния дроб, тяхната степен на окисление в хепатоцитните митохондрии намалява. В допълнение, повторното окисление на NADH в NAD протича главно по пътя на образуване на мастни киселини от хепатоцитите от водород и ацетил-коензим А. Активирането на цикъла на Кребс по време на разграждането на етанола води до увеличаване на синтеза на глицерол под формата на α-глицерофосфат, който активно реагира с мастни киселини, образувайки неутрална мазнина (триглицериди). Увеличаването на количеството мастни киселини в черния дроб също допринася за повишения им прием от мастната тъкан, където мастните киселини се освобождават в резултат на липолизата - разграждането на неутралната мазнина, когато се стимулира от високи дози алкохол на симпатиковата нервна система. В резултат на тези метаболитни нарушения се създават всички предпоставки за синтез в черния дроб на акумулиращи мастни киселини и глицерол. Съдържанието на неутрална мазнина в черния дроб при алкохолен мастен черен дроб се увеличава с 3-12 пъти. Това се улеснява от трудното отстраняване на излишната мазнина от черния дроб поради намаляване на производството на липопротеини от черния дроб (сложни комплекси от липиди с протеини, под формата на които мазнини и холестерол се транспортират от черния дроб в кръвта).

Важно следствие от увеличаването на съотношението NADH: NAD е намаляването на окислението в черния дроб, образувано в мускулите по време на работата им от млечна киселина глюкоза (лактат). Черният дроб обикновено превръща лактата обратно в глюкоза и гликоген с участието на АТР в процеса на глюконеогенеза (глюкозна неоплазма). Алкохолът инхибира този процес, тъй като излишъкът NADH се реоксидира в NAD, не само в митохондриите, но също и в цитоплазмата на чернодробната клетка чрез ензимната система, която нормално превръща млечната киселина в пировидна киселина. В резултат на това е възможно значително изчерпване на черния дроб чрез гликоген, особено ако прилагането на големи дози алкохол е комбинирано с глад. С изчерпването на гликогена в черния дроб, нивото на кръвната захар след друг алкохолен излишък може да намалее рязко - се развива тежка, животозастрашаваща, хипогликемия с гърчове и загуба на съзнание. Въпреки това, захарен диабет се среща при 2/3 от пациентите с алкохолизъм, особено с излишък от въглехидрати в храната.

Ефектът на алкохола върху черния дроб

Консумацията на алкохол е част от човешката култура. Хората ги пият по някаква причина, като по този начин причиняват вреда на здравето. Особено страда от алкохол на черния дроб. Ако редовно пиете алкохол за дълго време, може да развиете цироза, необратимо сериозно заболяване, което е почти невъзможно да се лекува и води до смърт.

Как алкохол влияе на черния дроб

Алкохолизмът е една от основните причини за развитието на хронични органни патологии. Те са обединени под общото наименование "алкохолно чернодробно заболяване" и разграничават три форми, които всъщност са етапи на СЖП:

 • Стеатоза - мастна дегенерация (мастна хепатоза) - натрупване на мазнини в хепатоцитите - (чернодробни клетки).
 • Стеатохепатит - възпаление на черния дроб по време на мастната му дегенерация.
 • Цирозата е хроничен, необратим процес на заместване на паренхимната тъкан със строро-фиброзна съединителна тъкан.

Човек е изложен на риск от развитие на BPA, ако консумира 30 г етанол дневно.

За окислението на етанол в черния дроб са следните ензими: алкохол дехидрогеназа и цитохром. Първите се активират, когато малки количества алкохол са погълнати в тялото, а вторите са включени в процеса на консумация на големи количества алкохол. Тези ензими превръщат етанола в токсичен ацеталдехид, алкохолдехидрогеназата превръща ацеталдехида в ацетат. Благодарение на черния дроб, тези вредни съединения бързо се отстраняват от тялото. Когато се пие алкохол, неговата способност да отделя токсичен метаболит на етанол се нарушава и се натрупва в тъканите на органа и в кръвта, като причинява тахикардия и зачервяване на лицето при алкохолици.

Вредното въздействие на алкохола върху черния дроб е свързано именно с действието на ацеталдехида. При здрави хора той се отстранява бързо, а при алкохолиците неговото отнемане е бавно. Когато концентрацията на ацеталдехида стане висока, тя се превръща в субстрат алдехид оксидаза и ксантин оксидаза, което води до образуването на свободни радикали. В допълнение, окислението на мастни киселини се нарушава в митохондриите, образуват се ацеталдехидни протеинови продукти. Когато ацеталдехид реагира с протеини, се нарушават транспортните процеси в чернодробните клетки и протеиновия синтез. Резултатът от тези процеси е развитието на алкохолно чернодробно заболяване.

Рискови фактори

Началото на развитието на СЖП се дължи на няколко фактора, включително:

 • Преките токсични ефекти на етанола и неговите метаболитни продукти върху чернодробната тъкан. Ацеталдехидът - един от най-активните токсични метаболити - играе решаваща роля в неговото унищожаване.
 • Увреждане на хепатоцитите от цитокини и оксиданти, които се произвеждат от чернодробни макрофаги (клетки Купфер). Обикновено клетките на Купфер изпълняват защитна функция, но злоупотребата с алкохол води до тяхната патологична активност.
 • Автоимунно увреждане на чернодробната тъкан, дължащо се на образуването на антигени, включително продукти от метаболизма на етанол.
 • Недохранването с алкохолна злоупотреба и свързаният с него недостиг на витамини, предимно фолиева киселина и група В, е от голямо значение за развитието и прогресирането на алкохолното чернодробно заболяване. Хранителният дефицит, който се наблюдава при всички хора с АБС, и особено при хепатит, значително намалява способността на организма да възстановява тъканите.

Тежко чернодробно увреждане (стеатохепатит и цироза), според статистиката, се развива при около 12% от хората, страдащи от алкохолизъм. Това е вероятно да се случи при хора, податливи на алкохол, с едновременно влияние на вътрешни и външни причини. Дозата на етанол, която може да доведе до тежки увреждания, ще варира при пациенти с различна чувствителност.

Вземете този тест и разберете дали имате проблеми с черния дроб.

Рискът от развитие на ABP се увеличава при пиене на алкохол на празен стомах.

Смята се, че приемането на по-високи дози алкохол веднъж седмично е по-опасно, отколкото да се пие същото количество алкохол в продължение на няколко дни.

Кой алкохол е по-малко вреден за черния дроб? Със същата доза етанол черният дроб е по-често засегнат от уиски, водка и бира, отколкото от вино. Това вероятно се дължи на флавоноидите във виното. Вредна ли е безалкохолната бира? Според лекарите, тя не може да се счита за безвредна напитка: тя е наситена с аромати, консерванти, разпенващи агенти, аромати. В допълнение, има алкохол в него, въпреки че е много по-малко, отколкото в обикновената бира (от 0.2 до 1.5%).

Жените за развитие на тежко увреждане на черния дроб изискват по-малки дози алкохол и по-кратък период на употреба поради по-голяма податливост. Това е така, защото женските хормони увеличават пропускливостта на червата и абсорбцията на чревни ендотоксини в кръвта. Ендотоксините активират чернодробните макрофаги, които секретират чернодробни цитокини.

Значително увеличаване на риска от развитие на патологични състояния, свързани с алкохолно чернодробно заболяване, като хемохроматоза, затлъстяване, хепатит С.

По този начин рисковите фактори за развитието на алкохолно увреждане на черния дроб включват:

 • доза от етанол;
 • продължителност на злоупотребата с алкохол;
 • наследственост;
 • женски пол;
 • свързани заболявания;
 • етническа принадлежност;
 • вид алкохолни напитки;
 • начин на използване.

Форми и симптоми на ABP

Има три последователни етапа на алкохолно чернодробно заболяване (мастно заболяване, стеатохепатит и цироза). В допълнение, отделят остър хепатит, причинен от употребата на големи дози алкохол.

Мастна хепатоза (стеатоза)

Стеатозата или мастната инфилтрация на черния дроб е най-ранният стадий на увреждане на алкохолните органи с обратими промени.

Натрупването на мастни капки в хепатоцитите се наблюдава при 60–100% от употребяващите алкохол. Някои пациенти се оплакват от тежест и болка под ребрата отдясно, но най-често няма симптоми. При палпация се открива увеличение на черния дроб и по време на ултразвуково изследване се увеличава ехогенността на паренхима, което показва отлагането на мазнини в тъканите на органа. Може да има лека активност на чернодробните ензими.

Ако хората с наследствена предразположеност към ABP продължат да злоупотребяват с алкохол на този етап, те развиват стеатохепатит.

стеатохепатит

Тази патология се развива при 20-30% от пациентите със стеатоза. Мастната дистрофия (обикновено голяма капчица) се комбинира с дегенерация на вода и инфилтрация с неутрофили с възпалителен процес.

Пациентите се оплакват от диспептични прояви (гадене, диария, болки в дясната страна под ребрата), умора и обща слабост.

Лабораторните изследвания показват повишаване на чернодробните ензими и аминотрансферазната активност.

Алкохолна цироза

Алкохолната цироза се развива при 10% от хората с алкохолизъм. Това е некроза на паренхима и фибротични промени в чернодробната тъкан. Процесът на неговото развитие е бавен. Смята се, че прогнозата за алкохолна цироза е по-благоприятна от цироза поради други причини.

При всички пациенти се наблюдава патологично разширяване на черния дроб, при една четвърт от пациентите се наблюдава повишаване на далака.

Симптомите на декомпенсирана цироза:

 • жълтеница;
 • разстройство на съзнанието;
 • асцит;
 • подуване;
 • кървене.

Цироза при болен с алкохол може да се идентифицира чрез следните характеристики:

 • сгъваема контрактура на пръстите (те се огъват по посока на дланта и пълното им разширяване е невъзможно);
 • увеличаване на млечните жлези при мъжете (гинекомастия);
 • разширени съдове на склерата и носа;
 • разширени жлези около ушите.

Поради увреждане на няколко органа едновременно, могат да се развият следните патологии:

 • енцефалопатия;
 • полиневропатия;
 • панкреатит;
 • миокардна дистрофия;
 • нефропатия и др.

При компенсирана цироза пациентът може да се оплаче от обща слабост, умора, гадене.

При компенсирана форма петгодишната преживяемост при пълно изоставяне на алкохола е до 89%, докато алкохолът намалява до 68%.

Ракът на черния дроб се развива при 10% от алкохолиците с цироза.

Остър алкохолен хепатит

Това се случва на всеки етап от ABP. Това обикновено се случва след големи дози алкохол. Има две основни форми на остър алкохолен хепатит: холестатичен и жълтеница.

Често иктеричните, признаци на които са, както следва:

 • гадене и повръщане;
 • диария;
 • анорексия;
 • коремни болки;
 • подуване и асцит;
 • треска;
 • жълтеница;
 • повишени стойности на ESR.

При преглед пациентите изпитват тремор на ръката, уголемяване на черния дроб, варицери на хранопровода, кардиомиопатия, панкреатит, полиневрит, нефропатия.

Холестатичната форма е по-рядко жълтеница и съставлява приблизително 13% от всички остри алкохолни хепатити. Има висока смъртност - до 60%. Нейните знаци са:

 • треска;
 • намаляване на теглото;
 • болка;
 • жълтеница;
 • тежък кожен сърбеж;
 • значително увеличение на директния билирубин;
 • мастни натрупвания в изпражненията.

Възможно ли е да се възстанови черния дроб в BPA

Много хора, които са употребявали алкохол дълго време и са развили чернодробни проблеми, искат да го възстановят.

Този орган има висок капацитет за възстановяване. Най-важното нещо, което трябва да направите, за да помогнете на черния дроб е да се откажете напълно от алкохола и никотина. В началния стадий на заболяването, това ще бъде достатъчно, за да се предпази от по-нататъшно развитие на BPO. След колко време след отказ от упойващи напитки органът се почиства? Условията са индивидуални, като правило, в случаи, които не са разрешени - от няколко месеца до една година.

За подпомагане на черния дроб, трябва да се придържате към здравословна диета, включително постно месо, нискомаслени млечни продукти, пресни зеленчуци и плодове, достатъчно питейна вода (2 литра на ден). Препоръчително е да се откажат от мазни, пикантни, пушени, солени, пържени. Храната може да бъде сварена, изпечена, задушена на пара или къкре. Трябва да се внимава за чесън, хрян, репички, репички.

Много хора искат бързо да почистят черния дроб с народни средства или фармацевтични препарати. Лекарите предупреждават, че това тяло, както и другите, не се нуждае от почистване. Всичко, от което се нуждаете, са здравословни навици.

С развитието на тежки алкохолни патологии не може да се направи без лекарства, които ще бъдат назначени от лекуващия лекар.

Възможно ли е да се излекува abp

Терапията зависи от активността на чернодробния процес и стадия на лезията.

С стеатохепатит, в допълнение към избягването на алкохола, са необходими таблетки (имуносупресори, анти-цитокини, антиоксиданти) и балансирана диета с достатъчно витамини, микроелементи и протеини.

Отказ от алкохол (изтегляне)

Най-важната стъпка в лечението на алкохолно увреждане на черния дроб е пълното отхвърляне на алкохолните напитки. Въздържанието подобрява прогнозата дори при цироза.

храна

Важна част от терапията е приемането на хранителни вещества в тялото. Енергийната стойност на дневната диета трябва да бъде 2000 килокалории.

препарати

кортикостероиди

Мненията за възможността за използване на стероидни хормони при лечението на ALP бяха разделени. Проучванията показват увеличение на преживяемостта при пациенти с алкохолно увреждане на черния дроб. Те са показани при тежък остър алкохолен хепатит с чернодробна енцефалопатия. Ефективната доза е 32 mg metipred или 40 mg преднизон на ден. Курсът на лечение продължава един месец. Критерият за ефективност е намаляване на нивото на билирубин през първата седмица на приложение.

Есенциални фосфолипиди

Лекарството от тази група, използвано в ABP, - Essliver fort. Той съдържа витамини B и E. Той има положителен ефект върху синтеза на фосфолипиди, възстановява мембраните на чернодробните клетки, подпомага регенерацията на хепатоцитите, подобрява свойствата на жлъчката.

пентоксифилин

Намалява вискозитета на кръвта, нормализира кръвообращението в бъбреците. Намалява възпалението, предотвратява развитието на бъбречно-чернодробна недостатъчност, като по този начин увеличава преживяемостта.

адеметионин

Това е естествено вещество, което се образува в тялото и се намира в някои тъкани. Участва в метаболитни процеси, има положителен ефект върху хепатоцитите. Приемането на това лекарство увеличава степента на оцеляване на хората с АЛД.

Трансплантация на черния дроб

Той се предписва при тежка чернодробна недостатъчност. Преди операцията пациентът не трябва да пие алкохол в продължение на поне шест месеца.

заключение

Алкохолните напитки причиняват големи щети на черния дроб. Всеки човек, който приема на ден от 30 мл чист алкохол, рискува след 10 години да достигне до необратим процес - цироза или рак.

Как алкохолът влияе на черния дроб на човека - 6 доказани ефекта

Според проучванията, консумацията на алкохол е една от основните (но предотвратими) причини за смъртта в световен мащаб, и на първо място тя е свързана с чернодробно заболяване.

Според статистиката 20-30% от употребяващите алкохол развиват цироза, а около 15% от хората развиват хепатоцелуларен карцином (в общ език, рак на черния дроб). В допълнение, пиенето на алкохол, засягащо чернодробните клетки, увеличава риска от мастни заболявания, хепатит и много други патологии.

Но какво точно се случва, след като човек пие алкохол - не много хора знаят. И заради това се появиха много различни митове за ползите и вредите от алкохола.

Например, много хора смятат, че ежедневно пиян чаша сухо бяло вино, напротив, укрепва тялото, особено на сърдечно-съдовата система. Други твърдят, че дори няколко капки алкохол, които са част от лекарствените тинктури, нарушават функционирането на черния дроб и следователно тези лекарства трябва да бъдат изоставени.

Какво се случва с черния дроб при пиенето на алкохолни напитки? Как алкохолът влияе върху него и има ли „безопасна” доза? Всички отговори в тази статия.

Механизмът на влиянието на алкохола върху черния дроб

Първата стъпка е да разберем каква реакция в организма предизвиква алкохол, как тя се трансформира, колко тя притежава и кога се появява. Това се случва в тази последователност:

 1. Така че във всяка алкохолна напитка има етилов алкохол. Това е запалим разтворител, в който бактерии и вируси не могат да живеят (повечето, но не всички).
 2. Ако някоя алкохолна напитка влезе в стомаха, тя се свързва с лигавицата, частично се разтваря. В същото време, молекулите на етиловия алкохол проникват в кръвта, като се абсорбират през стените на стомаха.
 3. Освен това, алкохол, разреден със стомашен сок и храна, влиза в тънкото и дебелото черво, от което започва да попада по-бързо в кръвоносната система.
 4. Въпреки това, алкохолът прониква не само в съдовете. Има и концепция за "пълна дифузия". Това означава, че алкохолът попада в лимфата и дори в подкожната тъкан. Във всички тези системи на тялото, където има вода (която е в основата на течността, от които 70% е човек).
 5. Така алкохолът се носи от кръвоносната система в почти всички органи. Когато алкохолът влезе в мозъка, самото интоксикация възниква поради невротоксичния ефект на молекулите на етиловия алкохол. В същото време черният дроб започва активно да неутрализира алкохола - с негова помощ кръвта се “очиства”.
 6. След това етанолът се трансформира до оцетен алдехид, а по-късно до оцетна киселина. И само след това киселината се разпространява в тялото и се синтезира в тъканите до въглероден диоксид и вода.

Етанолът и ацеталдехидът са най-силните токсини. Те стимулират окисляването на клетките, провокират скока на червените кръвни клетки. Ако черният дроб не се отърве от тези отрови своевременно, това неизбежно ще доведе до смърт.

Колко време отнема неутрализацията на етанола от черния дроб? Средно - 20 часа. Крайната цифра зависи от количеството консумиран алкохол, както и от водно-солевия баланс, тъй като тялото активно използва вода и калиеви съединения в процеса на премахване на токсините. Съответно, колкото повече човек пие течности - толкова по-бързо тялото му ще се справи с алкохола.

Какво става директно, докато пиете алкохол? Черният дроб временно акумулира токсини, които са получени от етанол (същия ацеталдехид), възпаление възниква, увеличаване на размера на черния дроб - всичко това е необходимо за стимулиране на притока на кръв и ускоряване на производството на крайните алкохолни продукти.

И именно поради това черният дроб може да навреди на злоупотребата с алкохол. Естествено, клетките на самия орган също са повредени от действието на токсини, окислени и унищожени. И това се случва дори ако пиете буквално 50 грама слабо вино - гореописаната верига от биохимични реакции все още започва, черният дроб влиза в контакт с токсините.

6 ефекти от редовната употреба

Редовната консумация на алкохол има следните ефекти върху черния дроб:

 1. Унищожаване на хепатоцитите. Те са основните клетки на паренхима на органа, където протича цяла гама от биохимични процеси с неутрализирането на токсините. Намаляването на броя на активните хепатоцити намалява ефективността на органа, включително забавяне на изтеглянето на производни на етилов алкохол. Когато остават много малко от тях - се развива цироза, тъй като черният дроб просто няма време да премахне всички токсини и постепенно разрушават органа.
 2. Забавено производство на жлъчката. Много жлъчни пътища в същото време напълно унищожени. Всичко това се отразява негативно върху работата на стомашно-чревния тракт в бъдеще, защото тялото губи способността си да усвоява нормално и да абсорбира храната.
 3. Унищожената чернодробна тъкан се заменя от съединителна и мастна тъкан. Той също така намалява ефективността на органа, увеличава риска от нарушен кръвоток в черния дроб, тъй като възникващите тумори могат просто да прищипват кръвоносните съдове.
 4. Тялото се увеличава в обем (в медицината се нарича "хепатомегалия"). С незначителни отклонения от нормата, този ефект няма отрицателни последствия. Но в бъдеще съществува риск от дислокация на корема. Промяната на позицията може също да доведе до притискане на кръвоносните съдове.
 5. Намалява се естествената защита на черния дроб срещу инфекции. За тези, които често консумират алкохол, рискът от заразяване с хепатит е много по-висок. При други, контактът с вируса не винаги завършва с прехода на болестта към острия стадий.
 6. В жлъчните пътища се образуват камъни. Редовната употреба на алкохол води до дестабилизация на водно-солевия баланс в организма, при което се наблюдава повишена концентрация на натрий в кръвта. А именно, натриевите съединения стимулират образуването на камъни в жлъчката (конкременти).

Условно безопасна доза

Колко етилов алкохол може да се консумира без необратима вреда? Лекарите условно разпределят "безопасна доза" алкохол, който се нарича "напитка". Тази класификация е въведена от британски учени, но сега се използва почти по целия свят. Една такава напитка е условно безопасна част от алкохола, която неутрализира, което тялото ще се справи без никакви негативни последици.

Тази част е еквивалентна на:

 • 330 милилитра бира;
 • 150 мл вино със средна якост;
 • 45 милилитра силен алкохол (над 40% алкохолно съдържание).

Смята се, че двойното използване на „напитка“ през седмицата е безопасно за организма и, в частност, не вреди на черния дроб. Но това важи за средния здрав мъж, който няма хронични чернодробни заболявания и сърдечно-съдова система. За жените тази част е с 30% по-ниска.

7 правила за намаляване на вредите

Но за да намалите вредата и да защитите черния дроб при по-високи дози алкохол, се препоръчва да следвате следните съвети:

 1. Вземете активен въглен. 10 - 15 таблетки за профилактика преди планиран празник с 50 - 60% ще намали натоварването на черния дроб.
 2. Не пийте алкохол. В това отношение газираните напитки са особено "вредни". Измиване на алкохола - обемът на съдържащата алкохол смес в стомаха се увеличава, съответно, за неговата "обработка" тялото ще се нуждае от повече време.
 3. Не пийте на празен стомах. Още по-добре - предварително да се яде. Мазнината в диетата буквално обгръща лигавицата на стомаха, червата, като по този начин намалява количеството алкохол, който влиза в кръвта.
 4. Предварително изпийте малко количество алкохол. Тоест, вземете 20-30 мл алкохол за няколко часа преди планираното пиршество. Това няма да повлияе неблагоприятно на черния дроб, но ще го подготви за жлъчката. Съответно, изтеглянето на токсините ще бъде малко по-бързо.
 5. От силните напитки е по-добре да вземете водка. Счита се за най-безопасен алкохол с високо съдържание на етилов алкохол. Това се обяснява с малкия обем и отсъствието на примеси от трети страни, които забавят и усложняват неутрализацията на токсините.
 6. Направете почивка между повторното приемане на алкохол. Препоръчително е да издържите пролука от най-малко 40 минути - през това време черният дроб вече е успял да неутрализира значително количество алкохол преди това е бил пиян.
 7. Пийте само качествен алкохол. С правилната производствена технология, от алкохолните напитки се премахва огромен списък от токсични вещества, образувани по време на ферментацията (алкохолът все още се произвежда по този метод). В алкохолните напитки, произведени в "подземни условия", никой не извършва такава филтрация. Освен това, в техния състав често се срещат примеси от тежки метали - това показва не нискокачествена първична база, използвана за производството на алкохол. Следователно, по-вероятно е да ги отравят.

И още един съвет е временно да се откажеш от никотина (в момента, в който има алкохол в тялото). Не трябва да пушите няколко часа преди планирания прием на алкохол, както и до пълното му оттегляне от организма (т.е. през деня). Смес от етанол с чадния газ води до ускорено запояване на червените кръвни клетки - впоследствие те се екскретират и неутрализират през черния дроб. Но ако в кръвоносната система има прекалено много от тях, това може да предизвика тромбоза на съдовете за хранене.

Оценка на опасността - 9 прегледа на напитки

Много хора се чудят какво е по-вредно: бира, водка или вино с ракия. Според степента на "тежестта" на черния дроб, алкохолните напитки са подредени в следния ред, от по-малко вредни за повече:

 1. Vodka. Счита се за най-безопасното алкохолно питие, тъй като в състава няма никакви други примеси, освен етанола, който също се възприема от организма като токсини. В допълнение, съвременните методи за производство на тази напитка предполагат почти пълно отстраняване на фузеловите масла от него, които са още по-вредни за черния дроб от етиловия алкохол.
 2. Червено сухо вино. Счита се за най-чист „винен“ алкохол с минимално съдържание на примеси. В допълнение, той съдържа фруктоза, която също ускорява премахването на алкохола от тялото. Цялата тази информация е от значение само за висококачествено червено сухо вино, но популярното „пакетирано“, като правило, няма нищо общо с истинското вино.
 3. Джийн. В състава си - много подобен на водка. Но напитката е много силна, така че доста голямо количество етанол веднага влиза в тялото. Препоръчва се да се пие в много малки дози, буквално 30 милилитра, без да се пие.
 4. Коняк. Това е аналог на водка, но с основа под формата на малц или растителен екстракт. Но има някои варианти на бренди, които черният дроб възприема много слабо - съставът на различните производители е коренно различен.
 5. Whiskey. Тук можете да добавите ром (те са много сходни по състав). Те съдържат голям брой добавки, масла, които влияят негативно върху черния дроб. Най-лошото решение е да се смесват тези напитки с нещо по-малко силно. Увеличаването на консумирания алкохол е изключително негативно „възприемано” от черния дроб, а сутрин е осигурен синдромът на махмурлука.
 6. Бира. Основният недостатък на тази напитка е наличието на въглероден диоксид в състава, поради което етанолът влиза по-бързо в кръвта. Наред с това, в бирата има пиян малц, поради което се активира процесът на ферментация, при който се освобождават и няколко групи токсини. Прочетете повече за ефектите на бирата върху черния дроб тук →
 7. Абсент. В състава си, в допълнение към етанола, често се срещат фузеролни масла, багрила и растителни токсини (от същия пелин, например). За черния дроб това е един вид „двоен удар“. Ако пиете абсент, тогава много малки порции и не повече от 2 пъти месечно.
 8. Champagne. Основният недостатък на тази напитка е високата степен на карбонизация, която допринася за много бързото проникване на етанол в кръвта (около 98% от това, което е било пиян, влиза в кръвния поток в рамките на 30 минути). Злоупотребата с шампанско очевидно не си струва.
 9. Фалшиви алкохол, домашно приготвяне и т.н. Те съдържат високо съдържание на фузелови масла. Дори малка част от тях могат да бъдат фатални. Ето защо луната и другите напитки, които се приготвят у дома, е по-добре да не се използват.

Може ли алкохолът изобщо да е безопасен? Ако следвате препоръките за "напитката", тогава опасността за черния дроб от пиенето на алкохол все още ще бъде, но незначителна. Това означава, че „безвредната доза” се изчислява по такъв начин, че вероятността от усложнения при пиенето на алкохол е минимална.

Заслужава да се спомене "изгаряне" на алкохол - сега е обичайна практика за пиене. Препоръчително е да се откаже, тъй като нагрятият алкохол влиза в кръвта и по-бързо от охладеното. В допълнение, с тази употреба на алкохол може да бъде corny изгори назофаринкса, хранопровода. Такива случаи са добре известни на лекарите.

Червено сухо вино е полезно: мит или истина?

Дори някои групи учени твърдят, че в малки количества сухото червено вино има по-благоприятно въздействие върху организма, отколкото отрицателно. Въпреки това, руските учени не са съгласни с такива твърдения. Реалните аргументи в подкрепа на техните изявления са с всяка от страните. Ако вземете предвид и двете мнения, може да се твърди:

 1. Сухото червено вино наистина подобрява сърдечно-съдовата система, леко разрежда кръвта и разширява кръвоносните съдове. Но само ако пиете едно питие в ограничено количество (не повече от 70 милилитра на ден, не повече от 2 пъти седмично).
 2. Алкохолът в сухото червено вино унищожава чернодробните клетки. Отново - етилов алкохол не е различен, за тялото - това е едно и също вещество, което е мощен токсин.

Но учените от Калифорния наскоро проведоха допълнителни изследвания. Според него, всички, които поне от време на време използват червено сухо вино в умерени количества, страдат от стеатохепатит 2 пъти по-малко от други. Но това явление не е успяло да обясни учените. Смята се, че този ефект се дължи на наличието на специални етерични комбинации в състава на червеното вино. Но всичко това е само предразположеност, учените не можеха да назоват никакви точни факти.

Съответно, за да докаже, че гроздовото вино за черния дроб е полезно, никой все още не е успял. Следователно твърдението, че е полезно, трябва да се разглежда като мит, който няма нищо общо с реалността. Но изследванията в тази посока продължават, възможно е в бъдеще учените да правят нови открития.

Интересно видео

Сега ви предлагаме да се запознаете с видеоклипа:

заключение

Общо, алкохолът дори в малки количества уврежда черния дроб, тъй като когато се неутрализира, се образуват токсини и при контакт с тях се активира разрушаването на органичната материя (поради окисление). И това действие се запазва дори и ако пиете буквално 25 - 30 милилитра водка.

ВЛИЯНИЕ НА АЛКОХОЛ върху дезинтоксикационна функция на черния дроб

Студент, Катедра по медицинска химия, Новосибирски държавен медицински университет, Новосибирск

Кандидат на химическите науки, доцент в Новосибирския държавен медицински университет, Новосибирск

Въведение.

Етанолът е универсална цитоплазмена отрова, която има разрушителен ефект върху всички системи и органи на човека. С системната употреба на алкохол значително засяга централната и периферната нервна система, стомашно-чревния тракт, сърцето и кръвоносните съдове, хуморалния и клетъчен имунитет, кръвоносната система, бъбреците, белите дробове, половите жлези.

Разпределете два етапа на въздействието на алкохола върху тялото. Първата е абсорбцията или резорбцията, втората е елиминиране или елиминиране. Времето за абсорбция се счита от началото на приема на алкохол до максималната му концентрация в кръвта. Този период при различните хора се провежда с различна скорост, която може да варира от 2 до 6 часа. Периодът на елиминиране започва само след като концентрацията на алкохол в кръвта достигне ниво над 90%. 2-10% алкохол се екскретира от тялото под формата на урина, фекалии, пот. Този процес протича в рамките на 8-12 часа. Останалата част от алкохола се окислява в тялото. По този начин тя се отстранява много по-дълго, отколкото се абсорбира.

Най-голямото количество алкохол се натрупва в мозъчната тъкан в сравнение с други органи. Той произлиза от тях и много по-дълго. Това предполага, че алкохолът засяга мозъка и нервната система по-дълго от другите органи. Дълго се запазва висока концентрация на алкохол в яйчниците, спермата и в простатната секреция.

Ефектът на алкохола върху черния дроб

Черният дроб изпълнява огромен брой полезни функции в човешкото тяло. Той играе важна роля във всички метаболитни процеси на организма. Той също така изпълнява антитоксична функция. Когато човек консумира алкохол, черният дроб е длъжен да окисли етилов алкохол от алкохол до алдехиден ацетат и след това до оцетна киселина, а следващата стъпка е вода и въглероден диоксид. Над 90% от окислителния процес протича в черния дроб. Останалите 10% алкохол неутрализира други органи. Следователно, черният дроб изпълнява основната антитоксична функция.

Разбира се, чернодробните клетки са силно засегнати от ефектите на алкохола върху тях. Изчезват, чернодробните клетки се заменят или с мастна, или с съединителна тъкан. Тези промени в черния дроб се наричат ​​цироза. Цирозата, причинена от злоупотребата с алкохол, е неизлечима болест. В тази връзка тази тема е много уместна. [1]

Не-храносмилателната функция на черния дроб.

Черният дроб защитава организма от токсични храносмилателни продукти, идващи от червата (индол, скатол, фенол) и чужди вещества. Неутрализирането на токсични вещества хепатоцити се извършва поради тяхното окисление, редукция, връзка с глюкуронова и сярна киселина, глицин и глутамин, което води до образуването на нетоксични продукти. При деаминиране на междинни продукти на протеинов метаболизъм в хепатоцити се образува токсичен амоняк, който се инактивира поради синтеза на урея от него. [4]

Етанол Неутрализиране Метаболизъм

Етанолът може да бъде синтезиран в човешкото тяло или снабден с храна. Ендогенният етилов алкохол присъства в кръвта в концентрация от 0,0004 до 0,001 g / l. Източниците на етанол са:

Конверсия на глюкоза: глюкозо-пируват-ацеталдехид-етанол; алкохолна ферментация на въглехидрати чревна микрофлора и дихателни пътища.

Източник на екзогенен етанол за хората са алкохолните напитки и дори някои хранителни продукти (сокове, кефир, хляб). Метаболизмът (окисляването) на етанола произхожда вече в устната лигавица и продължава в много органи, но главно в черния дроб (до 70-95% окислен етанол).

Някои от окислителните реакции на етанол и ацеталдехид са показани по-долу. При ниски и умерени дози етанолът се окислява с участието на NAD-зависими ензими (фиг. 1).

Фигура 1. Етанолно окисление с участието на NAD-зависими дехидрогенази.

Оцетната киселина се превръща в ацетил СоА, което е крайният продукт на метанолизма на етанола. Ацетил СоА се окислява в цитратния цикъл до CO2, а когато е богат при пациенти с хроничен алкохолизъм, се използва в черния дроб за синтезиране на мастни киселини, мазнини и холестерол. холестерол. Около 10% от екзогенния етанол се екскретира непроменен с издишан въздух, урина и пот.

Етанолът като амфифилно вещество увеличава пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера към други вещества, прониква в мозъка, нарушава структурата и функцията на мембраните и променя метаболизма в почти всички органи. Още по-изразен токсичен ефект се проявява от продукта от метаболизма на етанола ацеталдехид.

Ацеталдехидът може да взаимодейства с функционални групи (NH2, SH, OH) на протеини, ензими, рецептори, глутатион, като нарушава функциите им, които могат да причинят рак на устната кухина, фаринкса и пикочните пътища.Ацеталдехид инхибира NADH-дехидрогеназата и намалява способността на хемоглобина да пренася кислород, което води до нарушаване на енергийния метаболизъм и синтеза на АТФ. При хроничен алкохолизъм ацеталдехидът реагира с допамин и серотонин, произвеждайки алкохолни опиати, които реагират с опиатни рецептори и са фактори за развитието на алкохолна еуфория и жажда за алкохол. Един от тези опиоиди се екскретира в урината и служи като клиничен и биохимичен маркер за системна, персистираща употреба на алкохол.

Когато се използват големи количества етанол (за барбитуратите има свой собствен Р450), се индуцира специална микрозомална система за окисляване на етанол (МЕОС), в която цитохром Р450 II Е играе основна роля - един от изоензимите цитохром Р450. В тази ситуация етанолът се окислява, както следва:

След това ацеталдехидът се окислява с ацеталдехид дехидрогеназа (коензим FAD)

В допълнение, цитохром P450 II El ускорява образуването на активни токсични кислородни форми, които стимулират липидната пероксидация и причиняват увреждане на мембраните на много органи.

Cytoxrome P450 II E, подобно на други цитохроми P450, няма абсолютна специфичност и може да катализира реакциите с други вещества, включително лекарства, с по-ниска скорост, което води до тяхната биотрансформация. При хора с алкохолизъм етанолът увеличава активността на "неговия" цитохром Р450 по отношение на етанола чрез индукция. И поради това, поради относителната специфичност на този ензим, биотрансформацията на лекарствените вещества протича по-активно и ефективността на действието на взетите лекарства намалява. В резултат на окислението на етанол и ацеталдегил с алкохол дехидрогеназа и ацеталдехид дехидрогеназа, се наблюдава повишаване на съдържанието на NADH, което причинява различни метаболитни ефекти на лактатна ацидоза, инхибиране на глюконеогенезата, хипогликемия, намаляване на активността на цитратния цикличен ензим и нарушен енергиен метаболизъм. Последици от експозицията на етанол и ацеталдехид са нарушения на метаболизма на протеини, липиди, въглехидрати, биогенни амини, невропептиди, както и заболявания на вътрешните органи (висцерален алкохолизъм) и увреждане на енергийния метаболизъм.

Последици от експозицията на етанол и ацеталдехид могат да бъдат метаболитни нарушения на протеини, липиди, въглехидрати, биогенни амини, невропептиди, както и заболявания на вътрешните органи (висцерален алкохолизъм) и увреждане на нервната система с образуването на алкохолна зависимост и алкохолна толерантност към етанола. [3]

Заключение.

По този начин, ефектът на алкохола върху вътрешните органи първоначално е опустошителен, но тъй като тялото има механизми за компенсация и адаптация, то минимизира загубите и възстановява нарушените функции. В същото време привлича огромни ресурси на тялото. Проявите на адаптационни и компенсаторни механизми са повишена толерантност (толерантност) на алкохола. [2]

Алкохолът се окислява в черния дроб

Катаболизмът на етилов алкохол се извършва главно в черния дроб. Тук се окислява от 75% до 98% от внасяния в тялото етанол.

Окислението на алкохол е сложен биохимичен процес, в който участват основните метаболитни процеси на клетката. Превръщането на етанол в черния дроб се извършва по три начина с образуването на токсичен метаболит - ацеталдехид (фиг. 6).

А. Окисление на етанол чрез NAD-зависима алкохолна дехидрогеназа

Фиг. 6. Метаболизъм на етанол: 1 - окисление на етанол с NAD + - зависима алкохолна дехидрогеназа (ADH); 2 - MEOS - микрозомална окислителна система за етанол; 3 - окисление на етанол чрез каталаза.

Алкохолната дехидрогеназа катализира обратима реакция, посоката на която зависи от концентрацията на ацеталдехида и съотношението NADH / NAD + в клетката.

Ензимът алкохол дехидрогеназа е димер, състоящ се от идентични или подобни в първичната структура полипептидни вериги, кодирани от алели на същия ген. Има 3 изоформи на алкохолната дехидрогеназа (ADH): ADH1, ADH2, ADH3, различаващи се в структурата на протомери, локализация и активност (виж Фиг. 7). За европейците присъствието на изоформи на ADH е характерно.1 и ADG3. Изоформата на ADH преобладава в някои източни страни.2, характеризиращи се с висока активност, това може да е причината за повишената им чувствителност към алкохол. При хроничен алкохолизъм, количеството ензим в черния дроб не се увеличава, т.е. той не е индуцируем ензим.

Фиг. 7. Алкохолна дехидрогеназа (ADH)

Молекулата е димер, (1) състояща се от две еднакви или различни вериги (2). Фигура (3) показва активния център при взаимодействие с молекули алкохол.

Б. Окислението на етанол с участието на цитохром Р450 - зависима микрозомална система за подкисляване на етанол в системата

Цитохром Р450-зависимата микрозомална окислителна система за етанол (МЕОС) е локализирана в мембраната на гладката ендоплазмена ретикулум на хепатоцитите (ER) на хепатоцитите. MEOS играе незначителна роля в метаболизма на малки количества алкохол, но се индуцира от етанол, други алкохоли, лекарства като барбитурати и става съществено при злоупотреба с тези вещества. Този начин на окисление на етанол се осъществява с участието на една от изоформите Р450 - изоензима P450 II Е1. При хроничен алкохолизъм окислението на етанол се ускорява с 50-70% поради хипертрофия на ЕР и индукция на цитохром Р450 II Е1.

Фиг. 8. Система на цитохром Р450

Участва в окислението на множество съединения, както ендогенни, така и екзогенни. Фигурите показват външния вид на молекулата, схематично представяне и процеса на взаимодействие на активния център с алкохолна молекула.

Б. Окисление на етанол чрез каталаза

Малка роля в окислението на етанола играе каталазата, която се намира в пероксизомите на цитоплазмата (виж фиг. 8) и митохондриите на чернодробните клетки. Този ензим разцепва приблизително 2% етанол, но също така използва водороден пероксид.

Фигура 9. Каталази - антиоксидантни протеини, които катализират превръщането на водороден пероксид във вода и молекулен кислород.

Фигурата показва външния вид, структурата и механизма на взаимодействие на молекулата на каталазата.

G. Метаболизъм и токсичност на ацеталдехид

Ацеталдехидът, образуван от етанол, се окислява до оцетна киселина с два ензима: FAD-зависима алдехидна оксидаза и NAD + -зависима ацеталдехид дехидрогеназа (AHD).

Увеличаването на концентрацията на ацеталдехид в клетката индуцира ензим на алдехид оксидаза. Оцетна киселина, водороден пероксид и други активни форми на кислород се образуват по време на реакцията, което води до активиране на липидната пероксидация (LPO).

Друг ензим, ацеталдехид дехидрогеназа (AHD), окислява субстрата с участието на коензим NAD +.

Получената по време на реакцията оцетна киселина се активира чрез действието на ензима ацетил СоА синтетаза. Реакцията протича с използване на молекули на коензим А и АТР. Полученият ацетил СоА, в зависимост от съотношението АТР / ADP и концентрацията на окса-лаацетат в хепатоцитните митохондрии, може да "изгори" в цикъла на ТСА, да стигне до синтеза на мастни киселини или кетонни тела.

В различни тъкани на човешкото тяло има полиморфни варианти на АХД. Те се характеризират с широка субстратна специфичност, различно разпределение на тъканните клетки (бъбрек, епител, лигавица на стомаха и червата) и в клетъчните отделения. Например, изоформата на AHD, локализирана в митохондриите на хепатоцитите, има по-висок афинитет към ацеталдехид, отколкото цитозолната форма на ензима.

Ензимите, участващи в окислението на етанол - алкохол дехидрогеназа и АХД - се разпределят по различен начин: в цитозол, 80% / 20% и митохондрии, 20% / 80%. При получаване на големи дози алкохол (повече от 2 g / kg) поради различните степени на окисление на етанола и ацеталдехида в цитозола, концентрацията на последния рязко се увеличава. Ацеталдехидът е много реактивно съединение; той може да не е ензимно ацетилат SH-, NH2- групи протеини и други съединения в клетката и нарушават техните функции. В модифицирани (ацетилирани) протеини може да се появят омрежвания, които не са характерни за нативната структура (например, в извънклетъчните матрични протеини, еластин и колаген, някои хроматинови протеини и липопротеини, образувани в черния дроб).

Фиг. 10. Ефекти на етанол върху черния дроб.

1 2 3 - окисление на етанол до ацетат и превръщането му в ацетил-CoA (1 - реакцията се катализира от алкохолна дехидрогеназа, 2 - реакцията се катализира от AlDH). Скоростта на образуване на ацеталдехид (1) често при поемане на голямо количество алкохол е по-висока от скоростта на неговото окисление (2), следователно ацеталдехидът се натрупва и засяга синтеза на протеин (4), като го инхибира и също така намалява концентрацията на редуциран глутатион (5). какво се активира FLOOR. Скоростта на глюконеогенезата (6) намалява, тъй като високата концентрация на NADH, образувана в реакциите на окисление на етанол (1, 2), инхибира глюконеогенезата (6). Лактат се отделя в кръвния поток (7) и се развива лактатна ацидоза. Увеличаването на концентрацията на NADH забавя скоростта на TCA; Ацетил СоА се натрупва, синтезира се кетонни тела (кетоза) (8). Окисляването на мастните киселини също забавя (9), повишава синтеза на мазнини (10), което води до затлъстяване на черния дроб и хипертриацидната гликемиемия.

Ацетилирането на ядрените, цитоплазмените ензими и структурните протеини води до намаляване на синтеза на протеини, изнасяни от черния дроб в кръвта, като албумин, който, като държи Na +, поддържа колоидно осмотично налягане и участва в транспортирането на много хидрофобни вещества в кръвта. Нарушаването на албумина в комбинация с увреждащото действие на ацеталдехида върху мембраната е придружено от влизането в клетките на градиента на концентрация на натриеви йони и вода, осмотично подуване на тези клетки и нарушаване на техните функции.

Активното окисление на етанол и ацеталдехид води до повишаване на съотношението NADH / NAD +, което намалява активността на NAD + -зависими ензими в цитозола и по-малко в митохондриите.

Възстановяването на дихидроксиацетон фосфат, междинен метаболит на гликолизата и глюконеогенезата, води до намаляване на скоростта на глюконеогенезата. Образуването на глицерол-3-фосфат увеличава вероятността от синтез на мазнини в черния дроб. Увеличаването на концентрацията на NADH в сравнение с NAD + (NADH> NAD +) забавя реакцията на лактат окисление, увеличава съотношението лактат / пируват и намалява още повече степента на глюконеогенеза. В кръвта се повишава концентрацията на лактат, което води до хиперлактацидемия и лактатна ацидоза.

NADH се окислява от ензима на дихателната верига NADH-дехидрогеназа. Появата на трансмембранния електрически потенциал на вътрешната митохондриална мембрана не води до пълното синтезиране на АТР. Това се предотвратява от нарушаването на структурата на митохондриалната вътрешна мембрана, причинена от мембранотропното действие на етилов алкохол и увреждащото действие на ацеталдехида върху мембраната.

Може да се каже, че ацеталдехидът индиректно активира POL, тъй като чрез свързване на SH групите на глутатион, той намалява количеството на активния (редуциран) глутатион в клетката, което е необходимо за функционирането на ензима глутатион пероксидаза, който участва в катаболизма Н2ох2. Натрупването на свободни радикали води до активиране на липидната пероксидация на мембраните и разрушаване на структурата на липидния двуслой.

В началните етапи на алкохолизма, окислението на ацетил СоА в цикъла на ТСА е основният източник на енергия за клетката. Излишъкът от ацетил СоА в цитрата напуска митохондриите и синтезът на мастни киселини започва в цитоплазмата. Този процес, в допълнение към АТФ, изисква участието на NADPH, който се образува по време на окислението на глюкозата в цикъла на пентозния фосфат.

Въпреки това, в периода на остра алкохолна интоксикация, въпреки наличието на голямо количество ацетил-СоА, липсата на оксалоацетат намалява скоростта на образуване на цитрат. При тези условия излишъкът от ацетил СоА отива към синтеза на кетонни тела, които влизат в кръвта. Повишаването на концентрациите на лактат, ацетооцетна киселина и хидроксибутират в кръвта води до метаболитна ацидоза по време на алкохолна интоксикация.

Както беше споменато по-рано, реакцията на образуването на ацеталдехид от етанол протича под действието на алкохолна дехидрогеназа. Следователно, с увеличаване на концентрацията на ацеталдехид и NADH в чернодробните клетки, посоката на реакцията се променя - образува се етанол. Етанолът е мембранотропно съединение, той се разтваря в липидния двуслой на мембраните и разрушава техните функции. Това се отразява негативно върху трансмембранния транспорт на веществата, междуклетъчните контакти, взаимодействията на клетъчните рецептори със сигналните молекули. Етанолът може да премине през мембраните в екстрацелуларното пространство и кръв и след това във всяка клетка на тялото.

Фиг. 11 Обща схема на алкохолния метаболизъм в черния дроб

Публикации За Чернодробни Диагностика

Признаци на цироза

Цироза

Чернодробната цироза е сериозно заболяване, което не може да бъде лекувано. Само за 3-5 години, това може да доведе до пълна чернодробна дисфункция и смърт. А за да се предотврати развитието на усложнения на фона на болестта и да се удължи живота, е необходимо да се диагностицира навреме болестта и да се започне лечението възможно най-рано.

Основни признаци и симптоми на чернодробно възпаление при жени и мъже

Диети

Чернодробните патологии, дори и при съвременните технологии, не винаги са лекувани. Такива болести днес са много чести и броят на смъртните случаи продължава да нараства.

Карс е лекарство или хранителна добавка?

Симптоми

Карс не е хранителна добавка, а лекарство. Международно непатентно наименование: екстракт от плодове от бял трън.Той е хепатопротективен агент. Приема се дълго време, поне три месеца.

Лечение на чернодробни кисти

Диети

Лечение на чернодробни кисти с лекарствени и народни методиЧернодробната киста се отнася до доброкачествени тумори, които са кухини, пълни с течност. Стените на кистата се състоят от тънък слой от клетки, които произвеждат течност, в резултат на което броят му може да се увеличи значително.