Основен / Анализи

Хипоинтензивна област в мозъка

Анализи

Исхемия на мозъка - визуализация на инсулт Този системен подход се основава на презентацията на Majda Thurnher и е адаптирана за асистент по радиология Робин Смитус.

Всички снимки на сайта

Съдържание.
Ролята на КТ и ЯМР в диагностиката на инсулт.
Ранни признаци на инфаркт при КТ и ЯМР.

Въведение.
Целта на изобразяването при пациенти с остър миокарден инфаркт.
1) премахване на кървенето.
2) диференциране на мъртва мозъчна тъкан и тъкан в рисково-Penumbra.
3) за идентифициране на стеноза или оклузия на екстра и интракраниалните артерии.

Ранни признаци на инсулт при КТ.

КТ е златният стандарт за откриване на кръвоизлив през първите 24 часа. Кървенето също се открива при ЯМР. При КТ е възможно да се определят 60% от сърдечните пристъпи през първите 3-6 часа, останалата част от първите 24 часа. Общата чувствителност на КТ в диагнозата
Инфарктът е 64%, а специфичността е 85%. Тази таблица представя ранните признаци на КТ.

КТ ранни признаци на инсулт.
Зона с гъста плътност на мозъка.
Затъмняване на лещовидните ядра.
Симптом на гъста SMA.
Симптом на островната лента.
Загуба на островни контури.

Hypodential зона на мозъка.
Причината за визуализирането на исхемичната зона с цитотоксичен оток е разрушаването на натриево-калиевата помпа, което от своя страна е свързано с намаляване на количеството на АТФ.
Увеличението на съдържанието на вода в мозъка с 1% води до намаляване на плътността на мозъка при КТ с 2,5 единици от Hausfield.
Пациентът има горепосочения хипоинтензивен участък на мозъка в дясното полукълбо. Резултатът от тези открития е сърдечен удар, както и локализацията на средната мозъчна артерия и участието в патологичния процес на бяло и сиво вещество, което е типично за сърдечен удар.
Когато в първите 6 часа се открие хиподензна зона, тя е специфичен признак на необратимо исхемично мозъчно увреждане.
Пациентите с клиника на мозъчен инсулт и открит хиподенален фокус за първите 6 часа имат повишен риск от исхемия, влошаване на симптомите и кървене, както и тази група пациенти имат по-лош отговор на медикаменти в сравнение с пациенти с инсулт, които нямат този фокус.,
Следователно, идентифицирането на хиподенциалната зона е лоша прогноза. Съответно, ако не е идентифициран хиподентен фокус, това е благоприятна прогноза.

При този пациент беше идентифициран хиподензен фокус - инфаркт в средната мозъчна артерия - необратима церебрална исхемия.

Затъмняване на лещовидното ядро.
Затъмнението на лещовидното ядро ​​се нарича още симптом на замъгленото място на базалните ядра и е важен признак за сърдечен удар.
Този симптом е един от ранните признаци и често е признак на сърдечен удар. Базалните ганглии също често са засегнати от инсулт в средната мозъчна артерия.

Симптом на островната лента.
Този симптом включва: хиподеналната зона и подуване на мозъчната кора в района на островчето. Този симптом се отнася и за ранните прояви на исхемия в средната мозъчна артерия. Мозъчната област, принадлежаща към средната мозъчна артерия, е много чувствителна към хипоксия поради факта, че SMA не разполага с обезщетения.
Диференцирането трябва да се извърши с поражението на ГМ при херпесен енцефалит.

Симптом на гъста SMA.
Този симптом се проявява в резултат на тромбоза или емболизация на МСА.
Пациентът по-долу има симптом на гъста SMA. КТ ангиографията се визуализира чрез оклузия в МСА.

Хеморагичен инсулт.
Според статистиката, 15% от ударите в пула MCA са хеморагични.
Хеморагиите се визуализират добре при КТ, а също така и отлично при ЯМР с помощта на Градиент ECHO.

CTA и КТ перфузия.
След като лъчевият диагностик е открил областта на исхемията, използвайки КТ ангиография търси съда, който участва в патологичния процес.

Оценете долните изображения по-долу, след като продължите да четете.

В този случай признаците на инфаркт са леки. Hypodense зона в района на островчетата вдясно. В този случай тези промени съответстват на инфаркт, но при пациенти в напреднала възраст с левкоенцефалопатия е трудно да се разграничат тези две различни патологии.

Покривни изображения - КТ ангиография. След извършване на CTA - диагноза на инфаркт на MCA.

КТ перфузия (CTP).
При използване на КТ и ЯМР дифузия, можем да намерим уверено зоната, която е исхемична, но не можем да кажем за зоната на голяма исхемична Penumbra (рискова тъкан).

С помощта на перфузия можем да отговорим на въпроса каква е тъканта в риск. Според статистиката, 26% от пациентите трябва да извършат перфузия, за да изяснят диагнозата. Възможностите за МРТ перфузия и КТ са сравними.

Проведено е проучване за сравняване на КТ и ЯМР, при което е установено, че са необходими 15 минути за завършване на КТ, КТ и КТ, при условие, че имате добре изграден екип.

В този случай се извършва само КТ, тъй като се открива хеморагия.

В този случай КТ първоначално се извършва без контрастиране и КТ перфузия, като се открива перфузен дефект, препоръчително е да се извърши КТ ангиография, която разкрива дисекция на лявата вътрешна артерия.

ЯМР при диагностициране на остър мозъчно-съдов инцидент.

На PD / T2WI и FLAIR изглежда хипертензивно. При последователностите PD / T2WI и FLAIR е възможно да се диагностицира до 80% от сърдечните пристъпи през първите 24 часа. Но също така за първи път 2-4 часа след инсулт, изображението може да бъде двусмислено.
При PD / T2WI и FLAIR е доказана хиперинсективност в областта на лявата средна мозъчна артерия. Обърнете внимание на участието на lentiform ядрото и островния лоб в процеса.
Хиперинтензивният сигнал на PD / T2WI и FLAIR съответства на високо интензивен фокус върху КТ, който от своя страна убива мозъчните клетки.

Дифузно-претеглено изображение в диагнозата
DWI е най-чувствителен към инсулт. В резултат на цитотоксичен оток се наблюдава дисбаланс на извънклетъчната вода с броуновското движение, което е много чувствително към DWI. Обикновено протоните на водата се разпространяват извънклетъчно, така че сигналът се губи. Високата интензивност на сигнала върху DWI показва ограничението на протоните на водата да дифундират извънклетъчно.

Представен е долният инфаркт на предната, задната, средната мозъчна артерия.

Обърнете внимание на образа и познайте къде е патологията.
След продължаване на четенето.

заключение:
Има известна хипотензия и подуване в лявата челна част на старата част на браздите в сравнение с контралатералната страна.

След това, DVI снимки на един и същ пациент.
След разглеждането на DVI няма съмнение, че има сърдечен удар. Следователно, DWI се нарича последователност на ударите.

Когато сравняваме резултатите на T2WI и натискаме навреме, забелязваме следното:
В острата фаза на T2WI е нормално, но с течение на времето зоната на инфаркта ще стане хиперинтензивна.
Хипертензивността на T2WI достига своя максимум между 7 и 30 дни. След това сигналът започва да избледнява.
DVI вече е хиперинтензивен в острата фаза и след това става по-ярък за максимум 7 дни.
Преминавайки към мозъка, инфарктът на миокарда ще бъде хипертензивен за около 3 седмици след началото на заболяването (в гръбначния стълб на миокарда, само положително за една седмица!).
ADC ще бъде сигнал с ниска интензивност с максимум 24 часа и след това ще се увеличи интензивността на сигнала и накрая ще стане ярък в хроничния стадий.

Псевдо-подобрение на DWI.
Това се случва за 10-15 дни.
Отляво е нормата за DWI.
При T2WI може да има хиперинтензивност в десния тилен дял на съдовата територия на задната мозъчна артерия.В T1WI, след приложение, гадолиний показва увеличение на сигнала, показващ инфарктната област.

По-рано се смяташе, че целият хиперинтензивен сигнал на dwi е мъртва тъкан. По-новите изследвания показват, че някои от тези лезии вероятно са потенциално обратими.

Това е ясно показано, ако сравним изображенията на един и същ пациент с DVI в острата фаза и T2WI в хроничната фаза. Размерът на лезията на DVI е много по-голям.

Перфузията на ЯМР е сравнима с КТ перфузия. MR-перфузията използва болус с Gd-DTPA контрастно средство. Т2 последователностите са по-чувствителни към промени в сигнала, поради което се използват за MR перфузия.

Зоната с перфузионен дефект е трайно исхемична тъкан или зона на полусянка (рискова тъкан). Когато се комбинира дифузно-претеглено изображение и перфузия, е възможно да се разграничат зоните на Penumbra и необратимите исхемични зони.

Горните изображения от лявата страна показват дифузно-претеглено изображение, при което може да бъде открита исхемична тъкан. Средното изображение съответства на mr-перфузия, върху която се визуализира огромна област на хипоперфузия. На крайно десния образ на диффузионно-перфузионно несъответствие се визуализира зона на риск от тъкан, която е маркирана в синьо и може да бъде запазена след терапия.

По-горе са изображения на пациент, който е установил неврологични прояви преди около час. Опитайте се да идентифицирате патологични промени и да продължите да четете.

Данните за изображенията са нормални, затова преминете към дифузно-претеглено изображение. Разгледайте следните изображения.

В DWI се открива дифузионна ограничаваща зона и ако перфузионната зона не се открие след перфузия, няма смисъл да се извършва тромболиза.

На горните изображения се визуализира сърдечен удар в пула MCA. КТ са ясно визуализирани (необратими промени). По-долу са DWI и перфузия. Когато се сравняват зони, става ясно, че няма нужда да се извършва тромболиза.

Над са ADC и DWI картата.

Когато четете изображенията на перфузията. Има несъответствие. Ляво полукълбо - хипоперфузия. Този пациент е абсолютен кандидат за тромболитична терапия.

Болести на мозъка;

Съдови заболявания на мозъка. Остър мозъчно-съдов инцидент е най-често срещана при съдови заболявания на мозъка. В острия стадий основната задача на визуализацията е да се разграничи хеморагичен инсулт от исхемичен. КТ се използва като основен метод. КТ показва наличието на кръвоизлив в ранните стадии, което е важно при определяне на тактиката на лечение (антикоагулантната терапия е показана при исхемични инсулти и е противопоказана за хеморагични). Ако има несъответствие между данните от КТ и клиничната картина, MRI е показан, включително перфузия и дифузия MRI, както и MRI ангиография.

Исхемични инсулти. Трябва да се идентифицират три фази на исхемичен инсулт: остър, подостра и хронична. КТ не е достатъчно чувствителна в острата фаза на исхемичен инсулт (първите няколко часа), след 6-8 часа се открива хипоинтензивна зона с неясни контури. При 15–20% в рамките на 24–48 часа могат да бъдат открити хипер-екстензивни хеморагични включвания в зоната на мозъчния инфаркт (фиг. 8.16).

ЯМР е по-чувствителен: 80% от исхемичните инсулти се откриват в рамките на първите 12 часа. Перфузията и дифузията MRI, които могат да ги открият от първите минути на инсулт, са особено чувствителни към нарушения на кръвния поток в мозъка. В допълнение към зоната на инфаркт (цитотоксичен оток) се демонстрира зона с обратими промени с риск от исхемия, при която се намалява коефициентът на дифузия или обемът на мозъчния кръвоток. В областта на инфаркта дифузният МРТ показва хиперинтензивен сигнал, дължащ се на намаляване на коефициента на дифузия поради оток (фиг. 8.17).

Площта на оток в Т2-претеглено изображение се определя като хипертензивно. След 3-5 дни, отокът става по-изразен и границите на инфаркта са по-ясно разпознати. Обширният инфаркт може да причини подуване на мозъка и да доведе до изместване на средните структури. На определени етапи (2-3 седмици), инфарктната област може да бъде изо-интензивна, тъй като подуването изчезва и обемният ефект намалява. В хроничната фаза, след 1-2 месеца, се образува постинфарктна киста.

Интрацеребрален кръвоизлив. КТ позволява да се диагностицират почти всички вътречерепни кръвоизливи. Свеж кръвоизлив се характеризира с висока плътност. През първите дни около хематома се появява зона на оток. Остър церебрален хематом се наблюдава в продължение на няколко дни (фиг. 8.18).

Субакутен хематом трае 1-2 седмици. Плътността на хематома намалява от периферията към центъра. След това тя преминава в хроничен стадий. След два месеца хематомът става хипоинтензивен и се образува постхеморагична киста.

В първите няколко часа след кръвоизлив в мозъка, Т1-претегленото изображение на кръвообразувания е изоензинтно, а при Т2-претегленото изображение е хипертензивно поради водата, съдържаща се в кръвосъсирването (Фиг. 8.19).

В субакутната фаза, след 3-5 дни, се образува метхемоглобин на мястото на кръвоизлив, а магнитният сигнал в Т1 и Т2-претеглените изображения постепенно се увеличава.

В хроничната фаза хемосидеринът предизвиква повишаване на интензивността в T2-претегленото изображение (фиг. 8.20).

Субдурален хематом.Остър субдурален хематом се вижда при КТ като хипердинамична маса между костите и повърхността на мозъка. Преместени и деформирани поради компресия на страничната камера на засегнатата страна. Зоната на оток в мозъка, за разлика от интрацеребралните хематоми, отсъства (фиг. 8.21).

В подострата фаза (след 1-3 седмици), плътността на хематома в КТ изображението намалява и става интензивно близка до мозъка.

След три седмици субдуралният хематом става хроничен. Този етап се характеризира с ниска плътност на хематома по КТ, но плътността може да се увеличи с повтарящи се кръвоизливи. В субакутни и хронични фази на субдурален хематом, ЯМР е по-чувствителен от КТ.

Екстрадурален хематомима двойно изпъкнала форма, за разлика от формата на полумесец, характерна за субдурален хематом. Екстрадуралният (епидурален) хематом обикновено е характерен за наранявания с фрактура на костите на черепа. КТ е методът за избор при радиационни изследвания на екстрадурален хематом (фиг. 8.22).

КТ показва промени, свързани с наличието на кръв между дура матер и костите на черепа, както и фрактури на костите на черепа.

Субарахноидален кръвоизлив. КТ е силно чувствителен към тях: прясна кръв в браздите, пукнатините и цистерните се открива на първия ден при 90% от пациентите (фиг. 8.23).

След 3 дни чувствителността на КТ рязко намалява поради резорбция на кръвта. Ако присъщата висока плътност се открие в субарахноидалните пространства по-късно, трябва да се има предвид рецидивиращ кръвоизлив. ЯМР е ненадежден при откриването на остър субарахноидален кръвоизлив, но документира предишното субарахноидално кръвоизлив за дълъг период от време, визуализирайки отлаганията на хемосидерин в пиа матер. Веднага след КТ обикновено се извършва АН. AG ви позволява да:

1. Надеждно визуализирайте аневризми и ангиоспазми, помагайки за планиране на терапията.

2. Да се ​​открият признаци на руптура на аневризма.

3. Да се ​​идентифицират артериовенозните малформации, тумори, венозна синусова тромбоза, ангиит.

В случай на планирана интраваскуларна терапевтична интервенция, хипертонията непосредствено предшества това. При хемодинамично нестабилни пациенти с индикации за спешно хирургично лечение е за предпочитане СТА, която е неинвазивна и се извършва веднага след CT, т.е. с минимална загуба на време.

При отрицателни данни за АХ МРТ помага да се изясни причината за хеморагията. ЯМР е оптималният първичен метод за изобразяване на мозъчни васкуларни малформации.

Мозъчни тумори. Радиационните изследвания са важни при диагностицирането на мозъчни тумори. Тези методи осигуряват информация, която е недостъпна за други технологии, и ни позволяват да установим наличието на тумор, неговата локализация, размер, структура, взаимовръзки с анатомичните структури на мозъка.

Основният метод за изобразяване на мозъчните тумори е MRI, с неговата недостъпност CT.

Критерии за разпознаване на тумори с КТ и ЯМР (фиг. 8.24, 8.25):

1. Директна визуализация на тумора поради разлики в неговата плътност (при CT) или MR сигнал в сравнение с околната мозъчна тъкан.

2. Вторични промени: перифокален оток и обемна експозиция.

3. Контрастното усилване на тумора улеснява диференцирането на зоната на оток, кисти и области на некроза (всички те не се увеличават) от контрастиращото активно вещество на туморната тъкан.

4. Колкото по-агресивен е туморът, толкова по-интензивно е, като правило се натрупва контрастен агент.

Решението на въпроса за единството или множеството поражения е важно за тактиката на пациента. Множествени огнища на мозъчно увреждане се наблюдават при метастази (фиг. 8.26), мултифокални злокачествени глиоми и лимфоми. Най-добрият метод за откриване на множествени лезии е ЯМР с интравенозен контраст.

астроцитом в КТ, те се определят като хомогенни области със сравнително добре дефинирани граници, а перифокалният оток рядко ги придружава. Увеличаването на контраста се наблюдава рядко. При ЯМР астроцитомите обикновено са слабо хипоинтензивни на Т1-претеглени изображения и хиперинтензивни върху Т2-претеглени изображения. Туморът обикновено изглежда хомогенен с добре дефинирани граници. Калцификацията се открива в 20% от астроцитомите.

Глиобластом и анапластична астроцитом КТ е хетерогенна - хипоинтензивните области се редуват с хипердензивни, неравни контури, признаци на отоци в околните мозъчни тъкани, изразено нехомогенно усилване след контрастиране. При ЯМР върху Т1-претеглени изображения, туморът обикновено изглежда хипоинтензивен, а на Т2-претеглените изображения е хипер-интензивен, но вариации са възможни поради парамагнитните ефекти на кръвта при кръвоизливи в тумора, изразена нехомогенна амплификация след контрастиране, както при CT.

олигодендроглиома характеризиращи се с висок процент на калциране, по-добре разпознат от КТ (до 75%). Останалата част от картината с КТ и ЯМР не е специфична и е подобна на тази на други невроглиални тумори.

Менингиом. При КТ менингиомите се характеризират с повишена плътност. Наблюдава се подчертано и хомогенно усилване на образа на менингиомите след интравенозно приложение на контрастно средство. Може да се определи подуване на различна степен на околна тъкан на мозъчното вещество. Когато ЯМР се извършва върху Т1-претеглени изображения, менингиомите обикновено имат същата интензивност като кората на главния мозък и са хипотензивни по отношение на бялото вещество на мозъка. На Т2-претеглените изображения менингиомите са изо-интензивни или свръхинтензивни до различна степен. Контрастното усилване с ЯМР е изразено и хомогенно.

Специфични хистопатологични характеристики на мозъчните тумори с КТ и ЯМР не винаги са възможни. С картина на патологична формация с централна некроза и пръстенообразен контраст е невъзможно да се разграничат глиобластом и ракови метастази. Мозъчен абсцес, лимфом, разрешаващ хематом или мозъчен инфаркт, атипична туморно-подобна плака при множествена склероза също могат да дадат подобна картина. Диференциацията между тях с КТ и ЯМР остава трудна задача.

CT и MRIs предоставят възможност за управление на биопсия. Устройствата за стереотаксис ви позволяват да определите ъгъла и дълбочината на въвеждане на иглата за биопсия и да ги изпратите в съответствие с тези данни. Системите за насочване с директно или дистанционно управление се използват не само за биопсия, но и за контролиране на хирургически инструменти и оперативен микроскоп.

Оценка на радикалността на операцията и ефекта на радиация или химиотерапия, разпознаване на непрекъснатия растеж и рецидив на тумори обикновено изисква КТ или ЯМР с интравенозен контраст.

Възпалителни заболявания на мозъка.

Менингит. Най-честата форма на инфекция на мозъка е менингитът. Радиационните изследвания играят важна роля при оценката на тежестта на възпалителните лезии и идентифициране на усложненията. При липса на усложнения от менингит, радиационните признаци на заболяването може да не бъдат открити. В случай на тежък бактериален менингит се регистрира увеличение на плътността на ексудата при КТ и ЯМР (в Т1 и Т2-претеглени изображения). Радиологичната диагностика играе ключова роля за разпознаване на усложненията на дадено заболяване. При остър гноен менингит в рамките на няколко дни след началото на заболяването, на компютърните томограми се появяват области с ниска плътност, причинени от артериални или по-често венозни мозъчни инфаркти, причинени от спазми и / или тромбози на кръвоносните съдове, изложени на възпалителен ексудат. Намаляването на рентгеновата абсорбция при КТ също е свързано с наличието на мозъчен оток и наличието на зони на некроза. Ядрено-магнитен резонанс записва мозъчните лезии като усилване на сигнала в Т2-претеглено изображение.

Мозъчен абсцес.При абсцес на мозъка, КТ обикновено е основният метод за радиационно изследване. Появява се хипоинтензивна зона, чиито ръбове са първоначално неясни, а по-късно (до втората седмица от началото на заболяването) се появява панел с по-висока плътност (фиг. 8.27), по-добре виждан с усилване на контраста. Околната мозъчна тъкан е хипоинтензивна поради оток.

В сравнение с туморите, абсцесът обикновено се представя с по-тънък, равномерен и хомогенен армиран ръб. Централната зона на абсцес има усилен сигнал в Т1 и Т2-претеглени изображения на магнитно-резонансни томограми (фиг. 8.28).

Епилепсия. При епилепсия МРТ е методът на избор. Основната задача на радиационната диагностика е да се идентифицират органични лезии на мозъка, които могат да причинят епилепсия: тумор, кръвоизлив, мозъчен инфаркт, васкуларна малформация и др. МРТ е много по-чувствителен от КТ при определяне на причината за епилепсия. При пациенти с епилепсия, резистентна към антиконвулсивни лекарства (25% от случаите) и изискващи хирургично лечение, за да се предотвратят прогресивни промени в мозъка поради неконтролирани припадъци, е важно да се установи страната на лезията и локализацията на епилептогенната тъкан, която трябва да се отстрани.

Най-голямата стойност на КТ е най-добрата визуализация на калцификациите (например при паразитни мозъчни лезии). Диагностичната стойност на SPECT и PET все още е в процес на проучване.

Дегенеративни и метаболитни заболявания на мозъка. Методът на избор е ЯМР, а ако не е наличен - КТ. Дифузните мозъчни лезии с различна природа, често преминаващи с интелектуални увреждания до деменция, се проявяват главно като генерализирана (понякога локално преобладаваща) атрофия на мозъчна тъкан с вторично разширяване на цереброспиналната течност.

Основните задачи на визуализацията:

1. Разграничение между атрофия на мозъчната тъкан като патологичен процес и физиологично стареене на мозъка.

2. Диференциална диагноза на деменция от чисто атрофичен характер от лечими тумори, хематоми и др.

Диагностичните образи помагат да се разграничи природата на сенилните и преднилните деменции.

При болестта на Алцхаймер компютърните томограми могат да открият преобладаваща атрофия на темпоралните лобове и особено на амигдало-хипокампалния комплекс. ЯМР по-добре демонстрира специфични промени в медиалните области на темпоралните лобове и особено в хипокампуса. Нормалната КТ и МР картината не изключват болестта на Алцхаймер. Но дори и при недостатъчни данни за диагностика, изключването на съдова деменция, хидроцефалия и тумор го доближават.

За да се признае регионалното намаляване на перфузията при болестта на Алцхаймер, изследването се допълва с перфузионна ЯМР. За тази цел се използват също SPECT с ceretec и PET. Още преди MRI сканиране показва морфологични промени, намаляването на усвояването на глюкозата в областта на лезията, което корелира с тежестта на деменцията, се открива с помощта на PET, което прави възможно да се предскаже рискът от развитие на заболяването в асимптоматичен стадий.

При субкортикална атеросклеротична енцефалопатия, ЯМР и по-рядко КТ показват главно фокални промени на паравентрикулярната бяла материя, базалните ганглии с лека кортикална атрофия. Такива промени отразяват демиелинизация и исхемия на базата на микроангиопатии.

При КТ сканиране, фокусите на демиелинизация се разпознават като области с ниска плътност на фона на хиподензно бяло вещество.

ЯМР превъзхожда КТ при откриване на лезии на бялото вещество, които се проявяват като хиперинтензивни зони (фиг. 8.29).

Диагностичните образи допринасят за очертаването на различни форми на хидроцефалия.

Публикации За Чернодробни Диагностика

Син лук със захар за лечение на черния дроб

Симптоми

Лук - това е популярен зеленчук, който има подчертан вкус и много полезни свойства. Поради тази причина, този продукт се използва не само за готвене, но и за лечение на различни заболявания.

Как да варите овес за лечение на черния дроб

Хепатит

Овес - много полезно растение за човешкото тяло, което събира много витамини и минерали.Поради големия брой вещества в състава, продуктът се използва широко в традиционната медицина и за създаване на медицински препарати.

Профилактика на жлъчнокаменна болест

Диети

Жлъчният мехур играе важна роля в процеса на човешкия живот. С преминаването на живота, под влиянието на неправилно хранене и стареене, камъните се образуват в каналите на жлъчния мехур.

Витамини за лечение на черния дроб

Симптоми

Често заболяването на черния дроб възниква на фона на хиповитаминоза. Това е болезнено състояние, характеризиращо се с липса на една или група витамини в организма. Хранителните вещества са необходими за нормалното функциониране на този важен орган.